• Verbindt ondernemers met investeerders

  standaard

Financiering van het Nederlandse bedrijfsleven.

Door de Rijksoverheid is recent een onderzoek gepubliceerd naar de financiering van het Nederlandse bedrijfsleven. Hierin komt onder andere naar voren dat een ondernemer niet zonder meer een financiering aanvraagt. Hij oriënteert zich eerst op wat gewenst is en wat kan en gaat dan pas mogelijk tot een aanvraag voor financiering over. Vervolgens valt te bezien in hoeverre de aanvraag ook succesvol is. Het financieringsproces van ondernemers wordt dus stapsgewijs beschouwd: men oriënteert zich op financiering, vervolgens wordt een financieringsaanvraag gedaan en deze is ten slotte al dan niet succesvol.

De toegang tot financiering is van groot belang voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven. Echter, terwijl vreemd vermogen van oudsher een belangrijke bron van financiering voor MKB-bedrijven is, neemt het volume van uitstaande leningen van grote banken aan het MKB af. Dit suggereert een verandering in het financieringspatroon van bedrijven, waarbij er meer buiten de banken om wordt gefinancierd. In de afgelopen jaren zijn er vele nieuwe financieringsvormen bij gekomen, waar ondernemers niet of onvoldoende bekend mee zijn. Hier is een belangrijke rol voor intermediairs voor weggelegd, om ondernemers te begeleiden naar deze financieringsvormen.

De meest genoemde reden om zich op het verkrijgen van financiering te oriënteren, is het kunnen investeren in huisvesting, bedrijfsmiddelen en overige vaste activa. Deze financieringsaanvragen blijken vaak ook het meest succesvol te zijn. Dit beeld komt in elke grootteklasse naar voren. Werkkapitaal, middelen voor groei en overnames en herfinanciering worden minder dan vroeger als doel van de oriëntatie genoemd.

Veel ondernemers gingen niet verder met een financieringsaanvraag, omdat zij verwachten uiteindelijk de financiering niet rond te krijgen. Circa 20% van de ondernemers gaf aan dat ze er niet mee door gingen, omdat ze “het te veel werk vonden”. Met name op het gebied van herfinanciering liggen veel kansen voor ondernemers. Hier wordt nog te weinig mee gedaan

Nadat een bedrijf een financieringsaanvraag heeft gedaan is het aan de potentiële financier om de aanvraag toe te kennen. Van de financieringsaanvragen werd 84% geheel toegekend en nog eens 4% gedeeltelijk, waarbij er behoefte was een aanvullende financiering. In 12% van de gevallen werd de aanvraag afgewezen. Deze percentages zijn sinds de tweede meting van 2015 stabiel, voordien daalde het percentage afwijzingen (over 2013 bedroeg het aantal afwijzingen nog 38%). Wel moet worden gewezen op de relatief ongunstige resultaten voor de kleinere bedrijven (microbedrijven), hierbij wordt 25% van de aanvragen afgewezen.

Ruim 23% van de ondernemers verwacht komend jaar behoefte te hebben aan een (extra) externe financiering. De verwachte financieringsbehoefte in het MKB bedraagt jaarlijks circa € 14 miljard, waarbij ruim de helft afkomstig is uit de kleinere bedrijven (microbedrijf).

Wilt u weten welke financiering voor uw bedrijf het beste passend is?

Vraag dan kosteloos en vrijblijvend een scan aan voor uw bedrijfsfinanciering bij:

BANKK Bedrijfsfinanciering & Bedrijfsovername.

Bel met: 0512 820234

Of mail uw gegevens naar info@bankk.nl.

Voor meer informatie, zie www.bankk.nl

 • Biologische kwekerij ter overname, actief in nichemarkt (ref: 1910A)

  De aangeboden onderneming bestaat al ruim 36 jaar en is door de huidige onder...

  Lees meer
 • Financiering van het Nederlandse bedrijfsleven.

  Door de Rijksoverheid is recent een onderzoek gepubliceerd naar de financieri...

  Lees meer
 • Het is het ultieme verkoopmoment om uw bedrijf te verkopen!

  Heeft u hier al eens over nagedacht, maar nog geen verdere stappen ondernomen...

  Lees meer
 • Riemer en Marjoleine Lap, Foveo Zorg te Nij Beets

  "Foveo kan als onderneming met een gerust hart verder!"

  Riemer en Marjoleine Lap, Foveo Zorg te Nij Beets

  Meer reacties
 • Louis en Charlotte Oudshoorn, De Kan Hoeve

  "Nu kunnen we weer met veel plezier ondernemen!"

  Louis en Charlotte Oudshoorn, De Kan Hoeve

  Meer reacties
 • Oscar Poelsema, Poelsema Veldwerk

  "Unieke combinatie van kennis en ervaring bij bedrijfsovernames."

  Oscar Poelsema, Poelsema Veldwerk

  Meer reacties
 • Wilt u uw ervaring over BANKK ook met ons delen?

  "Uw ervaring met BANKK?"

  Wilt u uw ervaring over BANKK ook met ons delen?

  Meer reacties

Site door: webdesign drachten