Begeleiding bij zwaar weer

Jaarlijks raken er vele ondernemingen in de financiële problemen. Een gedeelte zou niet in deze vervelende situatie hoeven te raken, wanneer er tijdig en adequaat zou zijn ingegrepen. BANKK begeleidt, helpt en ondersteunt de ondernemingen die in zwaar weer verkeren om (weer) levensvatbaar te worden.

De situatie waarbij een onderneming in financiële moeilijkheden verkeert, is voor veel ondernemers een complexe en vervelende situatie. De emoties, hoge druk, afhankelijkheid van stakeholders en ontevreden medewerkers en de financiële problematiek die hiermee gepaard gaat, zorgt ervoor dat veel ondernemers niet weten wat ze precies moeten doen en wat ze (vanuit juridisch oogpunt gezien) mogen om er bovenop komen. Bij zowel "vijf voor twaalf" als in "half twaalf" situaties werkt BANKK met een pragmatische aanpak, wat er toe leidt dat de "pijnpunten" worden benoemd en ook worden aangepakt. Daarnaast wordt er gekeken wat er wel goed gaat en ervoor gezorgd dat de goede punten worden gehandhaafd danwel efficiënt worden benut. Er wordt niet alleen voor gezorgd dat er ‘lucht ontstaat’, maar ook dat er wezenlijk iets verandert in de organisatie. Het gaat om levensvatbaarheid op de lange termijn en om de kansen te benoemen en te benutten. 

Deze kunnen worden onderverdeeld in:

 1. De financiële huishouding op orde brengen: Bezuinigingen danwel kostenverlagingen doorvoeren, het verbeteren van brutowinstmarges en het verhogen van de omzet.
 2. De markt en de onderneming in beeld brengen en het bepalen van de strategische positionering. De bedrijfsactiviteiten van de onderneming moeten waarde (gaan)creëren die onderscheidend zijn in de markt. 

 

BANKK biedt een multidisciplinair team die ondernemer(s) en hun onderneming(en) helpt om een beter resultaat te verkrijgen en richt zich hier met name op ondernemingen die in "zwaar weer" verkeren. Het multidisciplinaire team van BANKK bestaat uit ervaren mensen die:

 • zelf jarenlang bij banken en andere financieringspartijen hebben gewerkt;
 • ervaring hebben met de afdelingen bijzonder/intensief beheer van de diverse financiers/banken;
 • weten hoe deze partijen hun financieringen beoordelen en hun posities beheren;
 • ruime ervaring hebben als ondernemer, eigenaar of adviseur van diverse andere bedrijven die in zwaar weer hebben gezeten;
 • beschikken over ruime kennis op fiscaal, juridisch en financieel gebied;
 • duidelijk communiceren en probleemoplossend werken.
 • Biologische kwekerij ter overname, actief in nichemarkt (ref: 1910A)

  De aangeboden onderneming bestaat al ruim 36 jaar en is door de huidige onder...

  Lees meer
 • Financiering van het Nederlandse bedrijfsleven.

  Door de Rijksoverheid is recent een onderzoek gepubliceerd naar de financieri...

  Lees meer
 • Het is het ultieme verkoopmoment om uw bedrijf te verkopen!

  Heeft u hier al eens over nagedacht, maar nog geen verdere stappen ondernomen...

  Lees meer
 • Riemer en Marjoleine Lap, Foveo Zorg te Nij Beets

  "Foveo kan als onderneming met een gerust hart verder!"

  Riemer en Marjoleine Lap, Foveo Zorg te Nij Beets

  Meer reacties
 • Louis en Charlotte Oudshoorn, De Kan Hoeve

  "Nu kunnen we weer met veel plezier ondernemen!"

  Louis en Charlotte Oudshoorn, De Kan Hoeve

  Meer reacties
 • Oscar Poelsema, Poelsema Veldwerk

  "Unieke combinatie van kennis en ervaring bij bedrijfsovernames."

  Oscar Poelsema, Poelsema Veldwerk

  Meer reacties
 • Wilt u uw ervaring over BANKK ook met ons delen?

  "Uw ervaring met BANKK?"

  Wilt u uw ervaring over BANKK ook met ons delen?

  Meer reacties

Site door: webdesign drachten